دارم سایت رو آپدیت میکنم،

با یه آپدیت خفن برمیگردم 😉

wp_die("Upgrading in progress ...", "Maintenance");