اتصال به 1.1.1.1 در ویندوز (بروزشد)

شات از MyComputer من در سه سال پیش!